Ofertes
Obrim el dia 22 de març...
Els mesos de juliol i agost, disfruta de franc de Guia-Monitor al contractar la immersió a Snorkel Diving Center

Vine a bussejar amb
SNORKEL® Diving Center

Els mesos de juliol i agost, disfruta de franc de Guia-Monitor al contractar la immersió a Snorkel Diving Center

Vine a bussejar amb
SNORKEL® Diving Center

Cursos

Titulacions FEDAS-CMAS INTERNACIONAL

Les titulacions F.E.D.A.S - C.M.A.S. són reconegudes a més de 80 països d'arreu del món, per això tenen aquest caràcter internacional.

Són cursos evolutius on el bussejador aprén d'una manera progressiva i amena a adentrar-se en els misteris del món subaquàtic.

Tots els cursos i especialitats van amb llicència federativa inclosa.

BATEIG DE BUSSEIG

És una immersió (a piscina o mar) acompanyat en tot moment per un instructor, on es pot experimentar les sensacions de respirar en un medi aquàtic.

Inclou : Diploma, assegurança i tot l'equip de busseig.
Duració : 30 minuts (temps d'immersió)
Edad mínima:

Preu en piscina: 50 €
Preu en mar: 60 €

BUSSEJADOR 1* o 1* JR

Mínim 5 dies incloent: Federativa (assegurança obligatoria del bussejador), llibres, equip de busseig (except ulleres, aletes i tub, si no se'n té se'n faciliten).

El curs consta de 5 classes teòriques, 5 classes de piscina, 5 classes de mar (la última en barco). Al final del curs titulació, diploma, passaport i quadern de busseig.

Edat mínima :
*No està inclosa la revisió mèdica*

B1E - Modalitat amb piscina
B1E - Modalitat només mar

Preu: 390 €

CURS BUSSEJADOR 2**

Mínim 3 dies (+ 1 dia opcional) incloent: Federativa (assegurança obligatòria del bussejador), llibres, equip de busseig (opcional). El curs consta de 6 classes teòriques, 3 classes obligatories de pràctica al mar i 3 classes opcionals de pràctica al mar.

Al final del curs i tenint el curs de RCP i Suport Vital Bàsic, titulació. Ademés diploma, passaport i quadern de busseig segellat i titulació.

Edat mínima:
Abans de la titulació l'alumne ha de fer el curs de Suport Vital Bàsic i RCP, i tenir 20 immersions segellades al seu quadern de busseig.

Preu amb equip del Centre:
3 dies (obligatoris) : 315 €
1 dia (opcional): + 100 €

Preu amb equip propi:
3 dies (obligatoris) : 275 €
1 dia (opcional): + 80 €

*No inclou la revisió mèdica*

CURS DE SUPORT VITAL BÀSIC i RCP

Consta de mòdul de teòrica i de mòdul de pràctiques, necessari per a el 2** i 3***.

Es realitza en 1 dia.

Inclou llibres, passaport de busseig segellat, diploma i titulació.

Edat mínima:

Preu: 160 €

BUSSEJADOR 3***

El curs consta de 3 especialitats obligatòries i 1 optativa.
Les obligatòries són: Navegació subaquàtica, Salvament i Rescat, Busseig Profund.

L'optativa es pot escollir entre: Busseig nocturn, Busseig amb Nitrox, Busseig en grutes, Busseig en pecios, Busseig amb tub, Vida marina, Fotografia subaquàtica, Busseig sota gel, Busseig adaptat, Busseig en corrents, Busseig amb trajo sec, Administrador d'oxigen, Mesclador, Busseig amb rebreather, Busseig tècnic amb aire comprimit, Primers auxilis.

Totes les especialitats tenen el seu mòdul de teòrica y de pràctica, incloent federativa, llibres, diploma, passaport i quadern de busseig segellats.

L'alumne ha de tenir 40 immersions segellades al seu quadern de busseig abans d'iniciar el curs.

*No s'inclou la revisió mèdica*
Edat mínima :

Preu (amb equip del Centre) : 580€
Preu (amb equip propi) : 530 €

ESPECIALITATS DE BUSSEIG

- Busseig amb Tub

- Vida Marina

- Busseig Nocturn (165€)
2 teòriques + 3 pràctiques
En aquest curs aprendràs a saber com bussejar desprès d'una posta de sol i els elements necessaris per a realitzar-ho.

- Busseig Profund (165€)
3 teòriques + 4 pràctiques
En aquest curs aprendràs els canvis físics i les preucaucions que cal tenir.

- Busseig a vaixells enfonsats (220€)
Nivell 1: 10 teòriques + 3 pràctiques
Nivell 2: 4 teòriques + 2 pràctiques
En aquest curs aprendràs les tècniques necessaries per endinsar-te en restes sumergides.

- Suport Vital Bàsico i RCP (160€)
7 teòriques + 1 pràctica
En aquest curs apendràs a realitzar una avaluació d'un accidentat i prestar-los els primers auxilis necessaris.

- Administrador d'Oxigen (135€)

- Fotografia Subaquàtica (220€)

- Navegació Subaquàtica (165€)
6 teòriques + 3 pràctiques
En aquest curs aprendràs a orientar-te correctament en el medi marí.

- Busseig en coves (175€)
2 teòriques + 2 pràctiques
En aquest curs aprendràs a realitzar una immersió segura en coves.

- Busseig sota el Gel

- Busseig amb Nitrox (220€)
4 teòriques + 2 pràctiques
En aquest curs aprendràs a bussejar amb mescles enriquides amb oxigen.

- Busseig Adaptat

- Salvament i Rescat (175€)
4 teòriques + 2 pràctiques
En aquest curs aprendràs a realitzar un rescat correctament i com pujar a un accidentat en una embarcació.

- Busseig en Corrents

- Busseig Tècnic amb aire comprimit

- Busseig amb Traje Sec (165€)

- Primers Auxilis

- Busseig amb Tubo JR (100€)

- Busseig amb Tubo Nivell 1 (125€)

- Busseig amb Tubo Nivell 2 (125€)


CMAS

FEDAS

FECDAS

PADI

DAN

ACUC

NOTA: Preus vàlids excepte error o omisió
Videos

català
español
français
english
deutsch
nederland
italiano